Asetón

Asetón virkar vel sem uppleysiefni, t.d. á lím og túss.

Magn

  • 100 ml

Innihald

  • Acetone (100%).

HÆTTA: Mjög eldfimur vökvi og gufa. Veldur alvarlegri augnertingu. Getur valdið sljóleika eða svima. Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reikingar bannaðar. Gætið þess að anda ekki inn lofttegund.

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjalægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Varúð: Geymist þar sem börn hvorki ná til né sjá.